Ing. Jan Rambousek LL.M.

Vidíme dál

Daňové poradenství provádí akciová společnost Rambousek a partner. prostřednictvím daňového poradce Ing. Jan Rambouska, LL.M. , zapsaného v Komoře daňových poradců pod ev. č. 693. Daňovým poradcem je od roku 1992 a po získaných zkušenostech si doplnil vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně. V Komoře daňových poradců zastává funkci vedoucího sekce DPH, dále je členem redakční rady časopisu Daňový expert.

Klienti naší společnosti tvoří z větší části daňoví poradci, se kterými potom spolupracujeme na mimořádných problémech, které se vymykají běžnému rámci daňového poradenství. Nejčastěji se zabýváme výkladem pojmů v plně harmonizované oblasti DPH, a dále sepisováním odvolání a správních žalob. Výše uvedená témata máme zahrnuty i v rámci lektorské činnosti.

Společnost se nezabývá vedením účetnictví a zpracováním daňových přiznání.

Specializujeme se na daň z přidané hodnoty a její výklad prostřednictvím evropského práva. Dále se zaměřujeme na problematiku cestovních kanceláří a agentur. Tato problematika je potom soustředěna v knize Cestovní kanceláře a daně. Tato kniha je však v současné době vyprodána. S naší specializací je spojena i znalost daňového řádu a zastupování před správcem daně a u soudů včetně Soudního dvora Evropské Unie.